Agenda multidisciplinair overleg 18 oktober 2018

Fysiotherapeuten en oefentherapeuten Cesar/Mensendieck, ergotherapeuten, logopedisten en psychologen Eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam

Datum: 18-10-2018

Locatie:

Humanitas Akropolis

Achillesstraat 290

3054RL Rotterdam

 

19.15 Ontvangst koffie en thee

19.25 welkom en agenda

19.30 spreker Ruud Selles: Leren in het brain: over spiegels, spiegelneuronen en imagery.

Opnieuw leren bewegen is een essentieel onderdeel van het herstel van een patiënt, zowel bij bewegingsapparaat-letsel als na een hersenenletsel, zoals een beroerte. Naast het trainen van het bewegingsapparaat is het trainen van de hersenen essentieel. Daarbij moeten de hersenen zich aanpassen aan belangrijke veranderingen ten opzichte van voor het letsel (plasticiteit), maar spelen ook de normale processen van motorisch leren een rol. Spiegelneuronen zijn relatief kort geleden ontdekt als een systeem dat belangrijk is bij motorisch leren, maar hoe werkt dit systeem en wat is de link met motor imagery en spiegel therapie? Ruud Selles zal in deze lezing een overzicht geven van deze concepten en hoe gedacht wordt over de toepassing in de revalidatie en fysiotherapie voor het versterken van motorisch leren en het beïnvloeden van plasticiteit.

Vragen tussen door te stellen of na de presentatie.

20.45 Overleg in vakgroepen afzonderlijk:

* Inventarisatie om meer MDO’s te organiseren i.p.v. monodisciplinair overleg

* Programma volgend jaar: 1x maal casuïstiek, 1x ander onderwerp

* Werkgroep FT/OT, afscheid Tineke, Marian en Richard. Nieuwe aanmeldingen

21.15 Plenair Afsluiten