Nieuws

Datum: dinsdag, oktober 10, 2017 - 09:42

In het Erasmus MC is op drie oktober 2017 door verschillende zorgverleners uit de regio Rotterdam en zorgverzekeraar Zilveren Kruis een intentieverklaring getekend. Het betreft een pilot ten behoeve van waardegedreven ketenzorg voor patiënten met een acuut herseninfarct.

Datum: zondag, januari 13, 2019 - 10:57
Beste leden,
 
2 oktober 2017 wordt de multidisciplinaire najaarsbijeenkomst van het ECNR georganiseerd.
 
Het thema van deze avond is:
 
"Centrale vermoeidheid bij CVA"
 
Veel CVA-patiënten hebben last van vermoeidheid. Vaak ervaren de patiënten deze vermoeidheid als een beperkend symptoom in hun dagelijks functioneren.
Voor de behandelaar roept deze vermoeidheid allerlei vragen op.
 
Datum: dinsdag, augustus 15, 2017 - 16:25

Voor diegenen, die de ITON cursus neurorevalidatie in de  eerste lijn  van dr. Ben van Cranenburgh, nog niet gevolgd hebben bestaat de mogelijkheid om deze te volgen via de RSS.

Docent: dr. Ben van Cranenburgh
Cursusdata: maandag 2 en dinsdag 3 oktober 2017
Cursuslocatie: Rotterdam
Cursustijden: 09.30 – 16.30 uur

Datum: maandag, april 17, 2017 - 12:29

Op 12 juni 2017 vindt in Utrecht een invitational conference over eerstelijns CVA-netwerken plaats. Met subsidie van de Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS) heeft de onderzoeksgroep van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), het Rijnlands Revalidatie Centrum en Sophia Revalidatie, onderzoek gedaan naar de structuur, het proces en de uitkomsten van eerstelijns CVA-netwerken in Nederland. Tijdens de invitational conference worden de resultaten van deze inventarisatie gepresenteerd en wordt er in gesprek gegaan over de toekomst van eerstelijns CVA netwerken.

Datum: dinsdag, februari 28, 2017 - 11:33

Op maandag 2 en dinsdag 3 oktober wordt de cursus Neurorevalidatie in de eerste lijn door de Rotterdam Stroke Service georganiseerd. Deze basiscursus is één van de voorwaarden voor het lidmaatschap van het Eerstelijns CVA-netwerk.

Datum: vrijdag, maart 10, 2017 - 10:34

 

Op dinsdag 14 maart zal de Algemene ledenvergadering plaatsvinden in het Sophia Onderwijscentrum zaal OWR-39

Tijd van 18.30 tot 21.00 uur.

Datum: zondag, februari 19, 2017 - 10:51

Er wordt bij Zelllingen Afasiecentrum per direct een enthousiaste, flexibele  gespecialiseerd logopedist of afasietherapeut m/v voor minimaal 14 tot maximaal 21 uur per week gezocht. Voor meer informatie zie het pdf-bestand.

Datum: dinsdag, oktober 11, 2016 - 09:48

RSS symposium dinsdag 1 november in Ridderkerk

Locatie: Van der Valk, Ridderkerk
Tijd: 9.00-18.00 uur
Tickets: 30 euro voor RSS organisaties (zoals het Eerstelijns CVA netwerk Rotterdam)

“Samen de patiënt naar huis brengen. Wat is jouw rol in de keten?!”

Datum: woensdag, juni 22, 2016 - 23:37
Patiënten die na een beroerte revalideren zijn gebaat bij de training PST, Problem Solving Therapy. In deze training leren patiënten problemen of hindernissen in vier systematische stappen op te lossen. Uit onderzoek van neuropsycholoog Marieke Visser, die dinsdag 21 juni promoveert aan het Erasmus MC, blijkt dat patiënten die tijdens hun revalidatie PST volgen, sneller een betere kwaliteit van leven ervaren. Ook leren ze sneller omgaan met eventuele beperkingen die na een beroerte zijn ontstaan.
Datum: woensdag, juni 22, 2016 - 23:28
Veel mensen die een beroerte hebben gehad, gaan pas uren later naar een ziekenhuis. Dat komt onder meer doordat ruim twee derde van de Nederlanders de meest voorkomende signalen van een beroerte niet herkent. Dat meldt de Hartstichting dinsdag, die Intomart GfK onderzoek liet doen onder ruim duizend mensen.

Pagina's