Nieuws

Datum: zondag, juni 19, 2016 - 11:04

Kennisnetwerk CVA NL start twee projecten rondom "Thuis na een CVA". De zorg voor CVA patiënten in de thuissituatie kan beter! Vandaar dat het Kennisnetwerk CVA NL vorig jaar een implementatie notitie heeft opgesteld om de kwaliteit van zorg in de thuissituatie een impuls te geven. In de implementatie notitie zijn diverse deelprojecten geformuleerd waarmee een aantal doelen nagestreefd wordt. Ten eerste, de zorg in de thuissituatie moet aansluiten op de persoonlijke situatie van patiënt en mantelzorg. Daarnaast dient de zorg en revalidatie waar mogelijk dichtbij en onder regie van de patiënt georganiseerd te worden. Ook is verbinding met het sociale domein gewenst. Kennisnetwerk CVA NL wil op de eerste plaats facilitator zijn van regionale implementatie en samenwerking met de eerstelijnszorg. De ambitie is dat eind 2017 in 10 (van de 70) regio’s over deze zorg afspraken zijn gemaakt. Lees verder.

Datum: zondag, juni 19, 2016 - 10:57

Vanaf dit jaar nodigt de RSS elk jaar medewerkers van de deelnemende RSS instellingen uit om abstracts in te dienen voor presentaties van onderzoek en best practice projecten op een congres in binnen of buitenland. Dit geld voor verzorgenden, verpleegkundigen en paramedici die werkzaam zij binnen een RSS organisatie. (Artsen zijn uitgesloten van deze prijs, omdat zij vaak al alternatieve mogelijkheden hebben voor het bezoeken van congressen). Medewerkers van de RSS kunnen hun abstract met motivatiebrief en kostenindicatie indienen voor 1 augustus 2016. Daarna wordt over de uitslag gecorrespondeerd. Lees verder.

Datum: woensdag, februari 10, 2016 - 21:16

Op dinsdag 15 maart 2016 vindt de ALV plaats.

 

Datum: dinsdag 15 maart 2016

Locatie: Zorglocatie Aesopus

Adres : Aesopusplaats 2, Rotterdam

Zaal open vanaf: 18.30 uur

Aanvang: 19.00 uur

Op deze avond hebben wij ook een gastspreekster, Frederique van Duuren van Achmea. Zij houdt een presentatie over het onderwerp:

Kwaliteit en organisatie van CVA-zorg: Hoe Zilveren Kruis denkt over kwaliteit.

Datum: zondag, februari 7, 2016 - 13:21

Om lid te zijn van het Eerstelijns CVA Netwerk Rotterdam (ECNR) zijn een aantal kwaliteitseisen geformuleerd, zie website kwaliteitseisen.

Een van deze eisen is het volgen van de generieke scholing.

Dit betreft de cursus “Neurorevalidatie in de eerste lijn”, een uiterst dynamische en leerzame cursus van twee dagen van het ITON, gegeven door Ben van Cranenburgh.

Als u geïnteresseerd bent om deze cursus te volgen dan kunt u zich voor 1 maart 2016 opgeven via onderstaand link:

Datum: donderdag, december 24, 2015 - 13:58

Vandaag is de nieuwsbrief naar alle leden gestuurd. De nieuwsbrief is hier ook als pdf-bestand te vinden.

Datum: zaterdag, oktober 10, 2015 - 15:44

Op dinsdag 3 november 2015 organiseert de Rotterdam Stroke Service (RSS) een symposium in Ridderkerk. 

Op dit symposium delen diverse professionals en organisaties tijdens plenaire lezingen en interactieve workshops hun innovatieve ideeën. Een belangrijk onderdeel is van elkaar leren hoe samenwerking in de keten tot stand komt en hoe men gebruik maakt van de nieuwste onderzoeksresultaten, om de multidisciplinaire zorg voor patiënten met een CVA door de hele keten te verbeteren.

Datum: dinsdag, oktober 6, 2015 - 09:05

Het programma voor de multidisciplinaire bijeenkomst met als thema communicatie in de ruimste zin is hieronder als pdf bestand te downloaden.

Datum: maandag, september 14, 2015 - 19:40

Op maandag 12 oktober 2015 vindt een MDO met als thema ''communicatie in de ruimste zin'' plaats bij de Meander Zellingen, Boslaan 1, 2912 PA Nieuwerkerk aan den IJssel. Inloop is vanaf 18.30 uur. De bijeenkomst duurt van 19.00 tot 21.00 uur.

U kunt zich aanmelden via deze link.

Datum: donderdag, september 10, 2015 - 12:06

Vandaag is de nieuwsbrief van september 2015 naar alle leden gestuurd. De nieuwsbrief is hier ook als pdf-bestand te lezen.

Datum: vrijdag, augustus 21, 2015 - 15:55

Uit een analyse van een groot aantal onderzoeken uitgevoerd dor University College London is naar voren gekomen dat mensen die werkweken maken van 55 uur of meer, 33 procent meer risico lopen op een beroerte dan werknemers die het bij een week van 35 tot 40 uur houden. Klik voor meer informatie op deze link.

 

 

Pagina's